Прехвърляне на дружествени дялове

Дружествените дялове на всеки съдружник представляват проекция на неговия личен дял от имуществото и всички права и задължения в ООД-то, в което участва.

Те могат да се прехвърлят по определен в закона и от съдружниците ред. За това сме насреща ние, за да извършим този процес вместо вас на най- ниска цена с максимално качество.

Ние ценим вашето време, като поемаме целия процес в наши ръце.

Цената включва консултация, изготвяне на целия набор документи, ходене по институции и всички държавни и нотариални такси.

Заявка: