Регистрация по ДДС

Регистрация по ДДС се прави по желание на дружеството или е задължителна.

Задължителна регистрация по ДДС следва да направи всяко данъчно задължено лице, което има облагаем оборот 50 хиляди лева за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Срокът за регистрация е 14 дни, считано от изтичане на данъчния период през който е достигнат посочения оборот. Законът определя и други лица, чиято регистрация по ДДС е задължителна без оглед на облагаемия оборот.

Ние извършваме регистрация по ДДС на нови фирми или фирми, които подлежат на задължителна регистрация. Срокът за регистрация по ДДС може да варира: от 2 седмици до няколко месеца в зависимост от това кога документите ще бъдат обработени в НАП. За регистрация по ДДС от Национална агенция по приходите могат да изискват допълнителен набор от документи.

Цената е крайна- включва всички държавни и нотариални такси.

Цена: 200 лв Заяви