Регистрация на Търговска марка

Търговската марка е добре да се регистрира при първото маркетингово присъствие или намерение за присъствие на пазара на всяк една компания, още при подаване на оферта или при търговска кореспонденция и изпращане на мостра. Ако се изчака продуктът да се наложи на пазара, това е опасно. Може да се нарушат правата на собственика на марката, да се регистрират сходни или идентични марки от други фирми, т.е. някой може да регистрира недобросъвестно ваша търговска марка.
Търговската марка не е само юридическо право, тя има силен икономически потенциал и стойност. С нея се пази имиджът на компанията, продукта или услугата.
Регистрацията на търговска марка е специфичен и сложен процес, който може да бъде воден само от лице със специална квалификация и правоспособност пред Патентното ведомство на Република България.
Затова е необходимо да се доверите на специалист, който е добре запознат с всички детайли на процедурата. Ние разполагаме точно с такива специалисти.
За повече информация и конкретни отговори на вашите въпроси, моля свържете се с наш сътрудник.
 

Цена: 900 лв Заяви