Прехвърляне на предприятие

Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез правна сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. Когато се прехвърля цялото предприятие на търговско дружество, за прехвърлянето е необходимо специално взето решение от ОС на дружеството. Ако в активите на предприятието има включени недвижими имоти, процедурата е сравнително усложнена.
Процедурата по прехвърляне на предприятие се характеризира с извършване на конкретни действия по вписването на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие в търговския регистър. За нейното осъществяване е необходимо в териториалните звена на Агенцията по вписванията да бъде подадено специално заявление, ведно с необходимите документи и актове, които подлежат на вписване. Вписването на прехвърлянето на търговското предприятие е конститутивно, тоест- поражда действието си от датата на извършването му.
Прехвърлянето на предприятие е една доста сложна процедура, при която трябва да се вземат предвид множество фактори, затова е най-добре, ако планирате да извършите такова прехвърляне, да се обърнете възможно най-скоро към нашите сътрудници, които ще ви запознаят в детайли с необходимите стъпки и документи.
 

Цена: 190 лв Заяви