Правни услуги гр. Стара Загора

Регистрация в БУЛСТАТ

160 лв

Сдружение с нестопанска цел

500 лв

Регистрация на фондация

800 лв

Регистрация на Търговска марка

900 лв

Обслужване на търговски дружества

500 лв.

Проучване на фирми

150 лв