Вписвания на фирми гр. Стара Загора

Промяна на управител

160 лв

Промяна на седалище

160 лв

Промяна на съдружник/ци

220 лв

Вписване на други промени

По договаряне

Закриване на фирма / Ликвидация

500 лв

Прехвърляне на дружествени дялове

220 лв

Прекратяване на членство в дружество

220 лв

Прехвърляне на предприятие

190 лв

Вписване на прокурист

260 лв

Отмяна на решение за общо събрание

по договаряне

Преобразуване на дружества

по договаряне

Прехвърляне на едноличен търговец

280 лв