Промяна на съдружник/ци

ООД-то е динамично дружество, което позволява по определен ред да се направи промяна в състава на съдружниците в него- да се сменят,

да се увеличи или намали техния брой, в зависимост от волята на съдружниците.

Промяната на сърдужниците на дружеството става с договор за прехвърляне на дружествени дялове, който трябва да е нотариално заверен.

Цената е крайна- включва всички държавни и нотариални такси.

 

 

Цена: 220 лв Заяви